De PAC-Aedes, de brandverzekering "à la carte"

De PAC-Aedes, de brandverzekering op maat voor

een huis, een appartement of een kantoor 

Stel uw brandverzekering op maat. Wat is het ?

De PAC-Aedes verzekering is een brandverzekering “à la carte” die u kunt samenstellen volgens uw behoeften, of u nu eigenaar (bewoner of niet-bewoner), huurder of bewoner van een huis, appartement of kantoor bent.

Onze engagement ? U een complete dekking bieden die kwaliteit, veiligheid en gemoedsrust biedt.

3 dekkingsmogelijkheden : uw gebouw – uw inboedel – uw gebouw en uw inboedel

Wij bieden onbeperkte kapitaaldekking, zowel voor het gebouw als voor de inboedel, indien uw polis wordt afgesloten via het Aedes rooster (plaatsenstelsel) ;

Niet-geïndexeerde franchise van € 125 ;

Met de PAC-Aedes geniet u van de clausule “Uitbreiding van de waarborgen“, die bepaalt dat wij schade vergoeden die in een (basis)brandcontract van een andere maatschappij in België gedekt zou zijn, maar niet in uw PAC-Aedes contract ;

24/7 woningbijstand ;

Naast de “klassieke” dekkingen hebt u de mogelijkheid om facultatieve waarborgen te onderschrijven voor de dekking van uw tuin en/of uw zwembad ;

Met elke afsluiting van een P-Home contract kunt u ook intekenen op de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven (of Familiale verzekering).

 

De PAC-Aedes richt zich tot een bewonende/niet bewonende eigenaar, een bewoner, een huurder.

Met het gebouw bedoelen wij :

 • alle constructies, aanpalend of niet, die zich bevinden op het adres van het verzekerde risico ;
 • bijgebouwen (max. 40 m²) ;
 • de blijvende vastgemaakte goederen (bv: zonnepanelen op het dak, oplaadpunten voor elektrische voertuigen of plug-in hybrides, domotica-apparatuur, enz.) ;
 • de binnenplaatsen, terrassen en privé-toegangen ;
 •  de omheiningen.

Als u huiseigenaar bent, is uw gebouw altijd verzekerd voor de nieuwwaarde, wat de prijs is om wat beschadigd is als nieuw te herbouwen.

Als u huurder of bewoner bent, is het gebouw verzekerd tegen de werkelijke waarde.

Met de inboedel bedoelen wij :

 • de roerende goederen voor privégebruik die toebehoren aan de verzekerde, die hem/haar zijn toevertrouwd, die toebehoren aan de gasten ;
 • de roerende goederen voor kantoorgebruik en/of gebruikt voor de uitoefening van een vrij beroep ;
 • de waarden ;
 • de huisdieren;
 • de voertuigen in rust.

Waartegen ben ik verzekerd ? Gedekte gevaren

Basiswaarborgen

De PAC-Aedes dekt u tegen de volgende schade :

Brand

Ontploffing en implosies

Bliksem, rook en roet

Beschadiging aan elektrische en elektronische installaties

Schade aan elektrische, elektronische en computerapparatuur

Ontdooiing

Storm, hagel en sneeuw- of ijsdruk

Botsen

Glasbreuk en sanitaire toestellen

Waterschade

Schade door stookolie

Arbeidsconflicten, aanslagen en terrorisme

Beschadigingen aan onroerende goederen

Natuurrampen

Enkele voorbeelden

Domotica ;

Zonnepanelen (op het dak) ;

Het laadstation voor een elektrisch voertuig ;

Elektrische, elektronische en computerapparatuur ;

De levensmiddelen na het ontdooien ;

De kosten voor het opsporen van een waterlek of een brandstoflek en de kosten voor de reparatie ervan ;

De saneringskosten

De privé-garage op een ander adres ;

De materiële schade aan de tijdelijk verplaatste inboedel (in Europa) ;

Uw huuraansprakelijkheid voor een vakantiewoning, voor studentenhuisvesting, voor ruimten gebruikt voor een feest en voor een vervangende woning.

Als u binnen België verhuist, blijft het 3 maanden geldig op zowel uw oude als uw nieuwe adres.

Voor een nog completere dekking ! De facultatieve waarborgen

Naast de basiswaarborgen, kunt u uw bescherming en/of dekkingen versterken door te kiezen voor een of meer facultatieve waarborgen.

Met de waarborg Diefstal & Vandalisme bent u verzekerd tegen diefstal voor de inhoud van uw woning en de daaruit voortvloeiende materiële schade. U bent ook verzekerd tegen diefstal van inboedel die u tijdelijk over heel Europa verplaatst.

Ook het volgende is gedekt :

– diefstal of poging tot diefstal met geweld of bedreiging aan de persoon ;

– diefstal in bijgebouwen (bv : een tuinhuisje) ;

– diefstal van tuinmeubelen in open lucht ;

Optioneel kunnen juwelen ook tegen diefstal worden verzekerd.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een lijst van alle gevaren die door de waarborg Diefstal & Vandalisme worden gedekt, alsook de beperkingen en voorwaarden van tussenkomst vindt u in onze algemene voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn.

Het Pack Tuin biedt specifieke dekking voor uw tuin en uw tuinmeubelen, en verhoogt ook de dekkingsplafonds van de basiswaarborgen.

Het gaat met name om het volgende :

– de kosten voor het herstel van de tuin indien deze is beschadigd door een gedekte gebeurtenis in de basisdekking ;

– schade aan inboedel in open lucht (indien inboedel wordt afgesloten in de basisdekking) en diefstal daarvan (indien diefstal wordt afgesloten in de basisdekking) ;

– saneringskosten van de door stookolie verontreinigde bodem.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een lijst van alle gevaren die door de Pack Tuin worden gedekt, alsook de beperkingen en voorwaarden van tussenkomst vindt u in onze algemene voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn.

Het Pack Zwembad biedt specifieke dekking voor uw zwembad en de uitrusting ervan.

Het gaat met name om het volgende :

– schade veroorzaakt door watervervuiling (in geval van een gedekt schadegeval) ;

– de gemaakte kosten voor de sanering of de vervanging van het water als gevolg van de watervervuiling (in geval van een gedekt schadegeval) ;

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een lijst van alle gevaren die door de Pack Zwembad worden gedekt, alsook de beperkingen en voorwaarden van tussenkomst vindt u in onze algemene voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn.

Wat is de Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering ?

Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering, ook bekend als « Familiale verzekering » of « BA Familiale », dekt uw niet-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid, waar ook ter wereld, voor materiële schade en lichamelijk letsel veroorzaakt aan derden tijdens uw privéleven.

Wie is gedekt ?

U, als verzekeringsnemer, maar ook :

– uw echtgenoot/note of de samenwonende partner ;

– een inwonend persoon, ook al verblijft die tijdelijk elders ;

– een familielid/gast/genodigde, ook al verblijft hij tijdelijk elders ;

– het huispersoneel dat in uw privédienst fungeert ;

– personen die voor uw kinderen of huisdieren zorgen ;

– de kinderen van derden voor wie u zorgt.

Al uw huisdieren zijn eveneens goed verzekerd (behalve die waarvan het houden in België niet is toegestaan en die zijn opgenomen in de bijlagen van het Verdrag van Washington van 03/03/1973), met inbegrip van rijpaarden en zonder beperking in aantal.

Wat dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering ?

Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering vergoedt u voor schade die u aan derden toebrengt, met name :

– tijdens uw tijdelijk verblijf ;

– tijdens het rijden met rijdende machines met een maximumsnelheid van 25 km/u of met niet-autonome elektrische fietsen met een maximumsnelheid van 45 km/u ;

– als gevolg van het gebruik van drones met een maximaal startgewicht van 1 kg ;

– veroorzaakt aan roerende goederen en dieren die tijdelijk aan u zijn toevertrouwd.

“BOB” waarborg

Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering vergoedt materiële schade aan een voertuig van een derde dat u als BOB bestuurt.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een lijst van alle gevaren die door de Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering worden gedekt, alsook de beperkingen en voorwaarden van tussenkomst vindt u in onze algemene voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn.

Zeer aantrekkelijke premies ! Tarieven van de PAC-Aedes

Zodat u niets mist ! Nuttige documenten

Alle details over de PAC-Aedes kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Om onaangename verrassingen te voorkomen ! Wat zijn de belangrijkste risico's die niet worden gedekt ?

 • schade veroorzaakt of verergerd door opzet of grove schuld van de verzekerde ;
 • schade die ontstaan voordat de dekking van kracht wordt ;
 • schade veroorzaakt tijdens een periode van schorsing van de dekking.

Bovenstaande lijst is niet volledig. U vindt een lijst van alle gedekte gevaren in onze algemene voorwaarden hierboven beschikbaar. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw makelaar.

Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen