De verzekering in beweging !

Wat uw alternatief vervoermiddel is,

er is maar één oplossing : de PFiets !

 

MIJN PREMIE BEREKENEN

De gele trui in België ! Wat is het ?

Voor wat?

• Alle fietsen en voortbewegingstoestellen

• Elektrische fiets, stadsfiets, toeristische fiets, driewieler, tandem, koersfiets, elektrische koersfiets, mountainbike, elektrische mountainbike, speedpedelec, bakfiets, enz.

• Elektrische step, gyropode, elektrische eenwieler, hoverboard, rolstoel, enz.

Voor wie ?

• Elke eigenaar van een fiets of een voortbewegingstoestel ;

Werkgevers die hun werknemers fietsen ter beschikking willen stellen ;

Verkopers die fietsen en/of voortbewegingstoestellen aan hun klanten willen verhuren ;

Sporters die deelnemen aan amateursportcompetities.

4 dekkingen naar keuze

Omnium (Diefstal en materiële schade)

Burgerlijke aansprakelijkheid 

Individuele ongevallenverzekering voor fietser

Rechtsbijstand 

Twee formules voor een dekking op maat

SOLO : 1 fiets/voortbewegingstoestel per contract

of

GEZINS: 1 contract voor alle fietsen/voortbewegingstoestellen van het gezin.

"À la carte !" De 4 waarborgen

OMNIUM

 

Dekt uw fiets/uw voortbewegingstoestel tegen :

Materiële schade aan de fiets/het voortbewegingstoestel door vallen, botsen, toevallig contact (laden/lossen), kantelen, omvallen, vandalisme, brand of natuurkrachten.

Diefstal of poging tot diefstal van de fiets/het voortbewegingstoestel, hetzij door overval, inbraak of buiten.

U geniet tevens van technische en mechanische bijstand (na een ongeval, pech, lekke band, diefstal, poging tot diefstal, vandalisme) die 24/7 beschikbaar is, overal in België en tot 30 km buiten onze landgrenzen (enkel voor fietsen).

Kannibaal clausule : Wij vergoeden, binnen bepaalde grenzen, de schade die niet door ons, maar door een andere Belgische maatschappij onder dezelfde dekking wordt gedekt.

Burgerlijke aansprakelijkheid

 

Het is verplicht voor alle autonome Speed Pedelec.

Dekt de materiële schade en het lichamelijk letsel dat u bij een ongeval aan derden toebrengt als u aansprakelijk wordt gesteld.

⛔ Dekt niet, wanneer u verantwoordelijk bent voor een ongeval, schade aan uw fiets/uw voortbewegingstoestel of uw eigen verwondingen.

Individuele ongevallen verzekering

 

Dekt de fietser, zoals de naam al aangeeft. Het biedt een vergoeding voor lichamelijk letsel bij een val of ongeval met de fiets/het voortbewegingstoestel :

Behandelingskosten

Blijvende invaliditeit

Overlijden

Rechtsbijstand

 

Ze zal uw belangen verdedigen, hetzij in het kader van een minnelijke schikking, een administratieve of gerechtelijke procedure of anderszins.

De aangeboden dekking omvat :

De strafrechtelijke verdediging

Het aansprakelijkheidsrecht

De burgerrechtelijke verdediging

Contractuele geschillen

Administratieve geschillen

Voorschot van gelden voor letselschade

Solo of Gezin 2 formules aangepast aan uw behoeften

Formule SOLOFormule FAMILLE

Hoeveel fietsen/toestellen per contract ?

1 fiets/voortbewegingstoestel per contractZoveel als gewenst

Voor wie ?

De verzekeringsnemer

De verzekeringsnemer en zijn gezinsleden

Voor welke fietsen/toestellen ?

ALLE TYPES van maximaal 3 jaar oud vanaf de datum van de aankoopfactuur & max € 10.000 incl. BTW (derogatie noodzakelijk boven dit bedrag)

ALLE TYPES van maximaal 3 jaar oud vanaf de datum van de aankoopfactuur & max € 2.000 incl. BTW per fiets/voortbewegingstoestel

Voor welke vergoeding ?

Op basis van de factuurwaarde :
  - 100% van de factuurwaarde van de 1e tot de 18e maand ;
  - Vanaf de 19e maand, degressie van 1% per maand.

IDEM SOLO formule maar vergoedingsplafond van € 5.000 per schade en van € 2.000 per fiets/voortbewegingstoestel verzekerd

Geografische reikwijdte

Omnium : wereldwijd gedekt (behalve voor bijstand, alleen in België en tot 30 km buiten onze landgrenzen)

RC : dekking verworven in de landen gedekt door het verzekeringscertificaat

Individuele ongevallenverzekering voor fietser en RB : in België en tot 30 km van de buurlanden

IDEM SOLO formule

Vrijstelling*

Als de fiets/voortbewegingstoestel een factuurwaarde (incl. BTW) ≤ € 5.000 heeft, bedraagt de vrijstelling € 25
Als de fiets/voortbewegingstoestel een factuurwaarde (incl. BTW) > € 5.000 heeft, bedraagt de vrijstelling € 50

! Voor een racefiets/gravelbike, is de vrijstelling gelijk aan het bedrag van de premie en geldt ook in geval van diefstal

IDEM SOLO formule

* Door u te betalen bedrag in geval van materiële schade

Voorkomen is beter dan genezen... Er zijn sloten... en sloten !

Bij het parkeren moet de verzekerde het goedgekeurde fietsslot gebruiken, waarmee hij de verzekerde fiets of het verzekerde voortbewegingstoestel aan een vast bevestigingspunt kan vastmaken.

De enige uitzondering op deze regel is het parkeren van de verzekerde fiets of het verzekerde voortbewegingstoestel in een volledig dicht, overdekt en met een sleutel afgesloten privélokaal.

Parkeren in een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (postcode tussen 1000 en 1210) is enkel gedekt wanneer de verzekerde fiets of het verzekerde voortbewegingstoestel zich :

 • in een volledig dicht, overdekt en met een sleutel afgesloten privélokaal bevindt (zonder verplichting om ze met een
  goedgekeurd fietsslot aan een vast bevestigingspunt vast te maken), of
 • in een afgesloten lokaal dat toegankelijk is voor alle bevoegde personen (met de verplichting om ze met een goedgekeurd fietsslot aan een vast bevestigingspunt vast te maken).

De belangrijkste merken die een dominante positie op de veiligheidsmarkt hebben, dienen niet meer systematisch een certificeringsaanvraag in bij Art of Sold Secure. Verder aanvaarden we voor de vijf belangrijkste merken op de markt (Abus, Acid, Axa, Kryptonite, Trelock) nu ook hun eigen veiligheidsindex.

Dit zijn de minimumwaarden die we voor deze merken aanvaarden :

 • Abus – 10/15 ;
 • Acid – 12/15 ;
 • AXA – 10/15 ;
 • Kryptonite – 7/10 ;
 • Trelock – 4/6.

Deze gegevens zijn te vinden op de websites van de merken en op de verpakking van het fietsslot.

Een fietsslot dat gecertificeerd is, maar dat niet beantwoordt aan de minimumindex van het merk, wordt nog steeds aanvaard door PFiets.

Een niet gecertificeerd fietsslot van een ander merk dan Abus, Acid, Axa, Kryptonite en Trelock wordt niet aanvaard.

Zodat u niets mist ! Nuttige documenten

Alle details over de PFiets kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Bestand Van toepassing vanaf
Schade aangifte Fiets 01/12/2022 Downloaden

Om onaangename verrassingen te voorkomen ! Wat zijn de belangrijkste risico's die niet worden gedekt?

 • De diefstal van een fiets of voortbewegingstoestel, wanneer die niet aan een vast punt is vastgemaakt met een erkend hangslot Art** of Sold Secure Bicycle Silver, als de fiets ≤ € 5000 waard is, of met een erkend Art*** of Sold Secure Bicycle Gold of Sold Secure Bicycle Diamond, als de fiets > € 5000 waard is,
 • Voor de postcodes van 1000 tot 1210 de diefstal van een verzekerde fiets of voortbewegingstoestel die niet was gestald in een volledig afgesloten, overdekt en vergrendeld privélokaal (zonder verplichting van bevestiging aan een vast punt met een erkend hangslot) OF in een voor iedereen toegankelijk lokaal (met verplichting van bevestiging aan een vast punt met een erkend hangslot),
 • Een opzettelijk door de verzekerde veroorzaakt schadegeval,
 • Met de soloformule: wedstrijden, behalve amateurwedstrijden zonder geldprijzen,
 • Speedpedelecs worden niet in het kader van de gezinsformule verzekerd,
 • Met de gezinsformule zijn de fietsen of voortbewegingstoestellen van een kind van de verzekeringnemer, zijn huwelijkspartner of zijn samenwonende partner niet langer verzekerd wanneer dat kind het gezin effectief verlaat.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend. Om de exacte omvang van de dekkingen te kennen, kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen die beschikbaar zijn in het tabblad hierboven. U kunt die ook gratis bij uw makelaar opvragen. 

Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen