Dringend bijstand nodig ? Bijstand vragen

Uw contractnummer begint met de letters AV of MV :

+32 (0)4/340 56 24

Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen