Beschermd en verdedigd door de beste superheld !

De Pn1 is de meest uitgebreide rechtsbijstandverzekering op de markt !

De Pn1, Polis Nummer 1 ! Wat is het ?

De rechtsbijstand verbindt zich (binnen de contractuele grenzen) tot het verlenen van diensten en het dragen van kosten ter verdediging van de belangen van de verzekerde, hetzij in het kader van een minnelijke schikking, hetzij in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure, hetzij anderszins.

Wij staan u bij en proberen een oplossing te vinden voor uw geschil, bij voorkeur buitengerechtelijk (zonder tussenkomst van de rechter) en in overleg met u. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is en een gerechtelijke procedure moet worden ingeleid, zal de rechtsbijstand tussenbeide komen via juridische en administratieve bijstand. De kosten van advocaten en/of deskundigen en de gerechtskosten worden gedekt

 

In welke gevallen kan de Pn1 u helpen ?

Strafrechtelijke verdediging : u heeft een verkeersovertreding begaan en u bent gedagvaard ;

Burgerlijk verhaal : u bent in het gelijk gesteld en u moet verhaal halen bij de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval om uw schadevergoeding te verkrijgen ;

Civiele verdediging : u wordt gedagvaard door een derde die schadevergoeding van u eist ;

Contractuele geschillen in verband met uw voertuig : na de aankoop of het onderhoud van uw auto ontstaat een geschil met uw garage ;

Administratieve geschillen over bijvoorbeeld uw rijbewijs, de inschrijving van uw voertuig, de technische keuring ;

Uitbreidingen van de dekking in bijzondere gevallen: insolvabiliteit van een derde, voorschot van middelen, enz.

 

Wat zijn de elementen die van Pn1 de meest aantrekkelijke rechtsbijstand op de markt maken ?

Artikel 5 is de zekerheid van dé beste dekking op de markt.

Dit artikel bepaalt dat wij ons zullen aanpassen indien een betere dekking rechtsbijstand wordt gevonden bij andere maatschappijen in België.

Met de Pn1 profiteert u van het hoogste dekkingsplafond op de markt, namelijk 150.000 euro incl. BTW per schadegeval.

U bent ook gedekt als voetganger, fietser of zelfs als passagier in een voertuig van derden.

De dekking is wereldwijd.

Het beheer van dit soort zaken vereist vaardigheid, oplettendheid en vasthoudendheid.

De auto rechtsbijstand schadeafdeling voldoet aan deze eisen en biedt u bovendien een exclusieve service: de D+2, d.w.z. een reactie binnen 48 uur op elke ontwikkeling in een schadedossier.

Dit is uniek op de markt !

En daar blijft het niet bij… In geval van lichamelijk letsel bezoeken wij de slachtoffers die bovendien begeleid worden.

Ten slotte worden alle nieuwe schades geopend en verwerkt binnen 2 uur (NS+2U) na ontvangst van de schade aangifte.

Voor een bescherming op maat ! 3 formules : voertuig, familie, vloot

Formule VOERTUIG

Dekking van één bepaald voortuig.

Formule FAMILIE

Dekking van alle voertuigen van het gezin.

Formule VLOOT

Dekking van alle voertuigen (vanaf 2) van de verzekeringsnemer (natuurlijk- of rechtspersoon).

In een oogopslag ! Tarieven

PREMIES*FORMULEVOORWERP VAN RISICO
€ 42VoertuigOldtimers, landbouwvoertuigen en werfmachines
€ 92VoertuigAuto's, Moto's, Lichte vracht
€ 117VoertuigTransport (+3,5 T)
€ 148FamilieAlle voertuigen
€ 62,5**VlootAlle voertuigen
€ 87,5**VlootTransport (+3,5 T)

* Jaarlijkse premies inclusief alle belastingen van toepassing vanaf 01/02/2023. 

** Premie per voertuig.  

Zodat je niets mist ! Nuttige documenten

Alle details over de Pn1 kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Om onaangename verrassingen te voorkomen ! Wat zijn de belangrijkste risico's die niet worden gedekt ?

  • Schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de verzekerde (zoals opzettelijke geweldpleging, fraude en/of oplichting, vertrouwensbreuk, diefstal, geweld, aanranding en vandalisme) ;
  • vorderingen in verband met de betaling van juridische, fiscale, transactionele of administratieve boetes ;
  • vorderingen in verband met de niet-betaling van verzekeringspremies ;
  • schadegevallen die zich voordoen tijdens een periode van opschorting van de dekking wegens niet-betaling van de premie.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend. Om de exacte omvang van de dekkingen te kennen, kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen die beschikbaar zijn in het tabblad hierboven. U kunt die ook gratis bij uw makelaar opvragen. 

Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen