Aedes SA Wettelijke vermeldingen

Uitbatings en correspondentieadres

Hoogstraat, 36
B-9700 Oudenaarde
Tel.: +32 55 33 92 34
Fax.: +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be

Maatschappelijke zetel

Route des Canons, 3
B-5000 Namen
RPM Namen BE 0460.855.809

Realisatie

Digital Vision S.àr.l. – Services informatiques
Am Hock, 4
L-9991 Weiswampach

www.digitalvision.lu

+352 206 011 02
IBLC: LU31296945
Matricule: 2019 2436 495
RCS Luxembourg: B235393

Web hosting / Datacentre

HostPress GmbH
Bahnhofstr. 34,
66571 Eppelborn

Duitsland

Copyright

Deze site wordt onderworpen aan de geldende wetgevingen inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle teksten, illustraties of andere inhoud wordt beschermd door een auteursrecht en elke reproductie ervan is uitdrukkelijk verboden.

Foto’s & illustratie: ©Aedes et ©iStockphoto

Uitvoering

AEDES IT S.à.r.l.
Am Hock, 4
9991 Weiswampach
Luxembourg
http://www.aedesit.com
VAT ID: LU 26523616

Toepassingsgebied

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de volledige site www.aedesvl.be zonder daarbij afbreuk te doen aan de specifieke voorwaarden die voorbehouden zijn aan bepaalde delen van deze site.

Disclaimer

Deze website verstrekt o.a. informatie over Aedes NV en zijn diensten, lopende projecten. De informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Aedes NV probeert ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website correct is en regelmatig geüpdatet wordt. Aedes NV garandeert echter niet dat de inhoud van deze website exact, betrouwbaar, nauwkeurig, volledig en up-to-date is. Aedes NV kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortkomt uit de toegang tot of het gebruik van deze website of de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

Aedes NV wordt beschermd door auteursrechten wat het model en de inhoud van deze website en/of de nieuwsbrieven betreft. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of aanpassing van deze website en/of deze nieuwsbrieven, ongeacht de vorm en het gebruik ervan, is strikt verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Aedes NV.

Links naar andere sites

Hyperlinks naar andere websites van derden op deze website worden voor uw gemak gegeven. Als u beslist om die links te gebruiken, dan zult u deze website verlaten. Aedes NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van de websites van derden.

Toepasselijk recht en toepasselijk rechtsgebied

Uw toegang tot en gebruik van deze website wordt geregeld door het recht van het land waarin Aedes NV gevestigd is. De bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Aedes NV zijn als enige bevoegd voor elk geschil over de toegang tot of het gebruik van deze website.

Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen