Sterke engagementen tot uw dienst !

Aedes verbindt zich ertoe u een dienstverlening aan te bieden die fundamenteel menselijk is, op maat van uw behoeften, met de garantie van efficiëntie, proactiviteit en een snelheid van verwerking die ongeëvenaard is in de verzekeringssector.

Wij zetten ons in voor u ! Dynamisch beheer

Bij Aedes zijn onze sleutelwoorden voor dynamische service een opeenvolging van formules, niet chemisch maar eerder synthetisch! In ieder geval formules die zijn getest en goedgekeurd door de makelaars die dagelijks met ons samenwerken.

" D+1 "

Verwerking van alle inkomende contractgerelateerde verzoeken binnen 24 uur.

" D+2 "

Verwerking van alle inkomende claims binnen 48 uur.

" NS+2U "

Uw claim wordt geopend en verwerkt binnen twee uur na ontvangst van de claim.

Zorg voor haar klanten ! Een bedrijf op mensenmaat

Aedes is een organisatie van het type “bedrijf”, maar met alle positieve aspecten van een kleine luxe kruidenierszaak om een service op mensenmaat mogelijk te maken.

Ons concept is gebaseerd op mensen, op gezichten, op vaardigheden in plaats van op cijfers of dossiers. Strengheid, professionaliteit, prestatie en ernst zijn aanwezig op alle niveaus…

Aedes is ook een leuke kruidenierswinkel, waar het goed toeven is !

Solidariteit en openheid Steun voor maatschappelijke projecten

Sinds haar oprichting heeft Aedes zich ingezet om niet alleen financieel, maar ook heel concreet zinvolle projecten te steunen die in de lijn liggen van haar waarden… zowel in België als in het buitenland :

10/10 voor al onze partnermakelaars! Opleiding

De opleiding van onze partnermakelaars is voor ons bijzonder belangrijk. Want makelaars die onze producten, onze waarden, onze instrumenten en onze verschillen perfect kennen, zijn de beste makelaars voor hun klanten.

Of het nu face-to-face of digitaal is, in grote groepen of één-op-één, ons opleidingsaanbod groeit voortdurend.

Gecontroleerde en gecertificeerde interne procedures ISAE 3402

In een sector die steeds meer wordt gecontroleerd en aan zeer strenge normen is onderworpen, wilden wij zes jaar geleden het voortouw nemen door een ISAE 3402*-certificering aan te vragen.

Het doel was duidelijk: de kwaliteit en de deugdelijkheid van de interne procedures valideren en vooral toezien op de strikte naleving van al deze procedures.

De audit wordt jaarlijks uitgevoerd door BDO.

En de afgelopen 6 jaar hebben we elk jaar dit certificaat behaald.

Wij zijn bijzonder trots dat wij als KMO van een dergelijke certificering kunnen genieten en wij blijven het enige bekroonde bedrijf in de verzekeringssector.

* Een ISAE-verslag is een verslag over de interne controle. Dit type verslag bevestigt meer bepaald dat het dienstverlenende bedrijf door een onafhankelijk bureau aan een grondige audit van zijn interne controleprocessen en -omgeving is onderworpen, en houdt rechtstreeks verband met de door die organisatie aangeboden diensten. ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 3402 is een internationaal erkende standaard, ontwikkeld en uitgevaardigd door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen