Een op maat autoverzekering, voor iedereen !

De autoverzekering “à la carte” volgens uw behoeften ! 

 

Flexibele autoverzekering voor 25-plussers Wat is het ?

CARES autoverzekering biedt “à la carte” verzekering voor bestuurders vanaf 25 jaar oud !

U kunt de volgende waarborgen onderschrijven : de Burgerlijke Aansprakkelijkheid (BA), Omnium (Volledig of Beperkt), Rechtsbijstand Auto en de Bestuurdersbescherming.

De kers op de taart : de bijstand auto is direct inbegrepen bij de BA !

De voorwaarden voor het afsluiten van een CARES autoverzekering :

  • Ten minste 25 jaar* en maximum 75 jaar ;
  • Minimaal 5 jaar in het bezit van een rijbewijs zijn ;
  • Minimaal 5 jaar rijervaring kunnen aantonen ;
  • Maximaal 1 schadegeval BA in fout in de afgelopen 5 jaar (zonder gewonden of verzwarende omstandigheden) ;
  • Maximaal 1 materiële schade in Omnium met uitgaven van meer dan € 1.000 in de afgelopen 5 jaar ;
  • Kunnen aantonen dat er geen volledige diefstal in de afegelopen 5 jaar is geweest.

* Een bestuurder tussen 18 en 24 jaar kan onder bepaalde voorwaarden worden aangevaard. Aarzel niet om contact op te nemen met uw makelaar voor meer informatie.

BA, Bijstand, Omnium en andere facultatieve waarborgen De waarborgen

Het CARES-product bestaat uit een Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) als basiswaarborg die u kunt aanvullen met de Omnium-waarborg.

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

 

Het is verplicht voor elk voertuig dat op de openbare weg komt en vormt de onmisbare basis van uw verzekeringscontract.

Dekt uw aansprakelijkheid als bestuurder van het verzekerde voertuig en vergoedt het lichamelijk letsel en de materiële schade die u met dat voertuig aan derden toebrengt.

Bijstand na een ongeval of technisch incident (pech, lekke band, brand, vandalisme, aanrijding met wild) met terbeschikkingstelling van een vervangwagen in België en in het buitenland. Als de Omnium-waarborg wordt afgesloten, wordt ook bijstand verleend bij autodiefstal.

⛔ Dekt niet, wanneer u verantwoordelijk bent voor een ongeval, schade aan uw voertuig of uw eigen verwondingen.

Beperkte Omnium

 

Dekt uw eigen voertuig tegen de volgende schade :

Brand

Diefstal of poging tot diefstal

Glasbreuk

Natuurkrachten (storm, hagel, sneeuwval,…)

Aanrijding met wild en andere vrije dieren

⛔ Materiële schade na een ongeval of een daad van vandalisme

⛔ Totaal verlies

Volledige Omnium

 

Dekt uw eigen voertuig tegen de volgende schade :

Brand

Diefstal of poging tot diefstal

Glasbreuk

Natuurkrachten (storm, hagel, sneeuwval,…)

Aanrijding met wild en andere vrije dieren

 Materiële schade na een ongeval (zelfs als u in fout bent) of een daad van vandalisme

 Totaal verlies

Naast BA en Omnium hebt u de mogelijkheid om twee extra waarborgen toe te voegen om uw dekking te vervolledigen .

DE RECHTSBIJSTAND

 

Zij verdedigt uw belangen, hetzij in het kader van een minnelijke schikking, hetzij in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure, hetzij anderszins.

DE BESTUURDERBESCHERMING

 

Het beschermt u als bestuurder van het verzekerde voertuig en vergoedt u (zelfs als u verantwoordelijk bent voor het ongeval).

Vraag uw makelaar om een concrete offerte ! Tarieven

Zodat u niets mist ! De nuttige documenten

Alle details over CARES kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Om onaangename verrassingen te voorkomen ! Wat zijn de belangrijkste risico's die niet worden gedekt ?

  • Verzekeringsnemer/algemene bestuurders ouder dan 75 jaar op het moment van inschrijving ;
  • voertuigen met een vermogen van meer dan 190 kW ;
  • grote bestelwagens.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Voor de precieze omvang van de dekking kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen die beschikbaar zijn in het tabblad hierboven. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw makelaar. 

Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen