Ongeacht uw leeftijd, rijdt u in P(eace) !

De innovatieve, eenvoudige en complete autoverzekering !

 

 

MIJN PREMIE BEREKENEN

De een enkele premie autoverzekering afhankelijk van uw leeftijd Wat is het ?

Het P-productgamma is eenvoudig en transparant. Wat interesseert ons vooral? U, d.w.z. de bestuurder van het te verzekeren voertuig.
Om uw BA-premie te bepalen, hebben we slechts twee gegevens nodig :

 • Uw leeftijd (tussen 30 en 74 jaar) ;
 • Het vermogen van uw voertuig.

Is dat alles ? Ja, dat is alles !

Dankzij het systeem van forfaitaire premies voor elke “P” is het uiterst eenvoudig!

Ongeacht uw leeftijd, rijdt u in P(eace) :

 • P30 : voor bestuurders van 30 tot en met 34 jaar ;
 • P35 : voor bestuurders van 35 tot en met 39 jaar ;
 • P40 : voor bestuurders van 40 tot en met 49 jaar ;
 • P50 : voor bestuurders van 50 tot en met 59 jaar ;
 • P60 : voor bestuurders van 60 tot en met 74 jaar.

De essentiële voorwaarden om een “P” autoverzekering te kunnen afsluiten :

 • Minstens 5 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs ;
 • Minstens 5 jaar rijervaring kunnen aantonen ;
 • Kunnen aantonen dat er in de afgelopen 5 jaar geen BA-schadegeval in fout is geweest ;
 • Kunnen aantonen dat er in de afgelopen 5 jaar geen totaal verlies of complete diefstal is geweest ;
 • Kunnen aantonen dat er in de afgelopen 5 jaar maximaal een materiële schade van meer dan € 1.000 is geweest.

* Voor bestuurders ouder dan 50 jaar die in de afgelopen 5 jaar één BA-schadegeval in fout hebben gehad, bieden wij twee alternatieve formules – P50² en P60². Neem contact op met uw makelaar voor meer informatie.

In veiligheid en met de beste dekking ! De waarborgen

Elk “P”-product bestaat uit een Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) als basiswaarborg die u kunt aanvullen met de Omnium-waarborg.

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

 

Het is verplicht voor elk voertuig dat op de openbare weg komt en vormt de onmisbare basis van uw verzekeringscontract.

Dekt uw aansprakelijkheid als bestuurder van het verzekerde voertuig en vergoedt het lichamelijk letsel en de materiële schade die u met dat voertuig aan derden toebrengt.

⛔ Dekt niet, wanneer u verantwoordelijk bent voor een ongeval, schade aan uw voertuig of uw eigen verwondingen.

Beperkte Omnium

 

Dekt uw eigen voertuig tegen de volgende schade :

Brand

Diefstal of poging tot diefstal

Glasbreuk

Natuurkrachten (storm, hagel, sneeuwval,…)

Aanrijding met wild en andere vrije dieren

⛔ Materiële schade na een ongeval of een daad van vandalisme

⛔ Totaal verlies

Volledige Omnium

 

Dekt uw eigen voertuig tegen de volgende schade :

Brand

Diefstal of poging tot diefstal

Glasbreuk

Natuurkrachten (storm, hagel, sneeuwval,…)

Aanrijding met wild en andere vrije dieren

 Materiële schade na een ongeval (zelfs als u in fout bent) of een daad van vandalisme

 Totaal verlies

Naast BA en Omnium kunt u kiezen voor het Pakket ZEN om uw dekking compleet te maken. Het Pakket ZEN bestaat uit 3 waarborgen die samen of afzonderlijk kunnen worden afgesloten.

DE RECHTSBIJSTAND

 

Zij verdedigt uw belangen, hetzij in het kader van een minnelijke schikking, hetzij in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure, hetzij anderszins.

DE BESTUURDERBESCHERMING

 

Het beschermt u als bestuurder van het verzekerde voertuig en vergoedt u (zelfs als u verantwoordelijk bent voor het ongeval).

DE BIJSTAND AUTO

Bijstand na een ongeval of technisch incident (pech, lekke band, brand, vandalisme, aanrijding met wild) met terbeschikkingstelling van een vervangwagen in België en in het buitenland. Als de Omnium-waarborg wordt afgesloten, wordt ook bijstand verleend bij autodiefstal.

Zodat u niets mist ! Nuttige documenten

Alle details over de P Producten kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Om onaangename verrassingen te voorkomen ! Wat zijn de belangrijkste risico's die niet worden gedekt ?

 • schade veroorzaakt of verergerd door toedoen van of toe te schrijven aan een ernstige fout (zoals dronkenschap) van de verzekerde,
 • schade toe te schrijven aan weddenschappen, vechtpartijen, races of snelheids, regelmatigheids of behendigheidswedstrijden of kennelijk roekeloos gedrag, zelfmoord of poging tot zelfmoord,
 • schade veroorzaakt terwijl de verzekerde niet voldeed aan de wettelijke voorwaarden om een voertuig te besturen,
 • schade veroorzaakt terwijl het verzekerde voertuig werd verhuurd,
 • bestelwagens « zwaar geladen »,
 • voertuigen met een vermogen hoger dan 144 Kw (alleen maar voor P30).

Bovenstaande lijst is niet uitputtend. Om de exacte omvang van de dekkingen te kennen, kunt u onze algemene voorwaarden raadplegen die beschikbaar zijn in het tabblad hierboven. U kunt die ook gratis bij uw makelaar opvragen. 

Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen