Aedes, dé innovatie in verzekeringen

Aedes, een kleine vis in de Belgische verzekeringssector, onderscheidt zich al 25 jaar door haar innovatieve aanpak, de originaliteit van haar producten en haar gevoel voor service. Dit alles in een geest van creativiteit en innovatie.

In het kort ! Het Aedes concept

In het Belgische verzekeringsdistributielandschap heeft Aedes het statuut van gevolmachtigde onderschrijver.

Wij zijn dus geen verzekeringsmaatschappij, agent of makelaar.

Volgens de FSMA (Financial Services and Markets Authority) is een gevolmachtigde onderschrijver “een verzekeringstussenpersoon die handelt als lasthebber van één of meer verzekeringsondernemingen, de bevoegdheid heeft om de dekking van risico’s te accepteren, de bevoegdheid heeft om verzekeringsovereenkomsten te sluiten en te beheren, in naam en voor rekening van die verzekeringsondernemingen“.

Duidelijk ?

In het kort :

  1. Aedes creëert eenvoudige en innovatieve verzekeringsproducten ;
  2. Deze producten zijn verkrijgbaar via verzekeringsmakelaars in heel België ;
  3. Onze interne teams beheren contracten, schadegevallen en boekhouding zoals traditionele verzekeringsmaatschappijen dat doen ;
  4. Onze verkopers bezoeken verzekeringsmakelaars om hen te trainen in onze producten (en hen te overtuigen ze aan u aan te bieden !) ;
  5. Het risico wordt verzekerd door de verzekeringsonderneming ; men zegt dat zij het risico “draagt”.

Wilt u meer informatie over de status en de rol van een mandated underwriter ? Dit is de plek om die te vinden !

Wilt u meer informatie over de rol van een verzekeringsmakelaar ? Dan is dit de plek om die te krijgen !

Wij definiëren onszelf als zodanig omdat wij de makelaars met wie wij samenwerken altijd een persoonlijke service hebben geboden ; een service op menselijke maat en gekenmerkt door de dynamiek, het reactievermogen, de controle en de transparantie van onze medewerkers.

Wie kan in de sector prat gaan op een verwerkingstijd van elke communicatie over een schadegeval binnen 48 uur (onze “D+2” ) en in een productiedossier binnen 24 uur (onze “D+1” ) ? Sinds de oprichting van Aedes zijn wij ervan overtuigd dat deze “normen” een brandstof zijn voor groei en een garantie van vertrouwen voor makelaars en verzekerden.

Een luxe kruidenierswinkel, maar niet alleen… Aedes is ook een leuke plek waar het goed toeven is… Of het nu gaat om een sportieve uitdaging tussen collega’s of een moment van ontspanning met makelaars. Aan gezelligheid is er dus geen gebrek bij Aedes !

Innovatie zit in onze genen. De evolutie en groei van Aedes is altijd gebaseerd geweest op de zoektocht naar het beste, op ons vermogen om dingen op te schudden en onszelf voortdurend in vraag te stellen. Dit voortdurend bruisen van ideeën is het voorrecht van al onze medewerkers en komt tot uiting in onze managementmethoden, in de producten die wij ontwikkelen en in het beeld dat wij naar buiten uitdragen.

Op dit moment zijn Auto, Brand, Rechtsbijstand en Fietsen onze drijvende krachten. Het is onze taak als innovator om, gekoppeld aan deze locomotieven, nichewagens met hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen.

Onze enige limiet ? De horizon !

Naast bedrijfsontwikkeling zetten wij ons in om tijd, energie en middelen te besteden aan solidariteitsprojecten die in overeenstemming zijn met onze waarden.

Lange tijd supporter van de Restos du Coeur van Namen, de VZW Comequi, de Polar Foundation, en niet te vergeten het planten van 10.000 bomen of een reis naar Nepal om het “Phaplu Maternity Center” in te wijden… Zoveel acties in ons beeld : concreet !

Deze cultuur wordt dagelijks beleefd op onze twee sites en vertaalt zich in Namen en Oudenaarde in allerlei activiteiten zoals gym, coaching, gezellige evenementen zonder sportieve uitdagingen van allerlei aard te vergeten of het beheren van een biologische moestuin en een kippenhok… Aedes jongleert tussen kleine acties voor de planeet en meer aandacht voor het welzijn van elke Aedesiaan !

Om u te dienen! Ons team

Productieafdeling

Vincent Gilliard

Maude Alexandre

Alexandre Claisse

Nina De Wolf

Arnaud Dubois

Annabelle Emond

Stéphanie Lecomte

Maxence Jacques

Hanne Vande Walle

Michiel Vandenbogaerde

Maarten Carobel

Schadeafdeling

Ludovic Gustin

Pauline Alexandre

Iziou Delloye

Eline Flamez

Terry Laruelle

Jorge Maes

Saskia Van Parijs

Alessandro Villarmonte

Sarah Zarour

Sophie De Smedt

Rechtsbijstand Auto Schadeafdeling

Nathalie Istat

Aurélie Poncelet

Colin Podevijn

Marie De Hults

Commerciële afdeling

Sander De Backer

Benjamin Gerard

Antoine Kodeck

Julian Maldague

Julien Custine

Julien Pitsaer

Eva Van Coster

Ruben Van Gucht

Cedric De Cooman

William Van Parys

Diether Van de Sompel

Studies, Projecten, Marketing & Communicatie afdeling

Diederik Deman

Benjamin Martens

François Bourdon

Geoffrey Dormal

Valérie Estievenart

Valentin Hubert

Giovanni D'Amico

Aude Vanhoutte

Dimitri Miny

Boekhouding, Human Ressources en Logistiek afdeling

Murielle Emond

Eric Brossard

Mathilde Lambert

Maxime Romnée

Juridische afdeling

Vinciane Ceusters

Noemie Themans

Directie

François Ronvaux

Katrien Vanden Bulcke

Sleutelmomenten Ons verhaal

1997 - De oprichting

Het verhaal van Aedes is eerst en vooral de uitdaging van één man, Thierry Ronvaux, die geobsedeerd is door het opschudden van de normen in de verzekeringssector, in de relatie tussen makelaars en maatschappijen.

De hoogste prioriteit : makelaars producten en diensten aanbieden die efficiënt, verrassend en innovatief zijn en speciaal met en voor hen zijn ontworpen.

Aedes is afgeleid van het Latijnse woord Aedes, Aedis en betekent “het huis”. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het eerste product dat op de markt gebracht werd, gewijd was aan de tak Brand – Woningverzekering.

Dit was het begin van het succes-story !

2009 - Uitbreiding in Vlaanderen

Aedes is goed ingeburgerd in Wallonië en Brussel vanuit het hoofdkantoor in Namen en gaat de uitdaging aan om Vlaanderen te veroveren met de oprichting van Aedes Vlaanderen, onder leiding van Katrien Vanden Bulcke.

Bijna 10 jaar later, in 2018, fuseerden de twee bedrijven en werd Aedes een nationale groep.

Vandaag bieden meer dan 2.000 makelaars aan beide zijden van de taalgrens Aedes-producten aan.

2010 - De fietsomnium

Voorlopers !

Koppel een paar mountainbikeliefhebbers in het team aan een gek verlangen om oplossingen voor te stellen voor zachte mobiliteit en u krijgt de fietsomnium verzekering.

Dit leverde ons enige spot op van onze concurrenten… die er toen niet in geloofden. Maakt niet uit, we trapten door naar de top.

Kijk naar het resultaat vandaag : een deskundige positie op de markt, een complete oplossing voor alle fietsen en andere voertuigen, en duizenden verzekerden die in alle omstandigheden gedekt zijn !

2012 - Het "Grille Corpus"

Aedes gaat niet alleen over verzekeringsproducten.

Het is ook het opzetten en realiseren van gerelateerde projecten die de markt bedienen.

Dit is precies het doel met de commercialisering van het Grille Corpus, een berekeningssoftware voor letselschadezaken voor advocaten, magistraten en verzekeraars.

Een referentie in de sector !

2013 - De P50

Aedes haalt het stof van de autoverzekeringsmarkt, lanceert een UFO en brengt de P50 op de markt – de verzekering voor 50-jarigen.

Dit is het begin van de verovering van P-producten: eenvoudig, innovatief en klaar om de verzekeringsmarkt te prikkelen.

Een forfaitaire premie ongeacht de bestuurder en ongeacht het voertuig ? Het is ons gelukt !

Tien jaar later breiden de zusters P30, P35, P40 en P60 de grote en mooie familie van P Auto producten compleet uit.

2014 - Aedes IT

Bij Aedes is er geen tijd voor halve maatregelen.

Wanneer de digitale wereld snel begint te groeien, zien wij een nieuwe kans om ons uit te breiden.

Dus werden de grote kanonnen ingezet en werd Aedes IT gecreëerd.

Het doel ? Het garanderen van ononderbroken, voortdurende digitale en high-tech expertise voor Aedes en ook voor haar makelaars.

2018 - Insurance Academy

Naast het Grille Corpus is Aedes de uitdaging aangegaan om de grootste catalogus van gratis opleidingen aan te bieden die aan de behoeften van alle spelers in de verzekeringswereld voldoen.

Insurance Academy is een online opleidingsplatform dat wordt ondersteund door referenties uit de verzekeringssector die kwaliteitsopleidingen beschikbaar willen maken voor zoveel mensen mogelijk.

2019 - Monceau Assurances

Gedurende onze kwart eeuw heeft onze status als gevolmachtigde onderschrijver ons in staat gesteld met verschillende verzekeringsondernemingen samen te werken en telkens het beste uit hen te halen.

In 2019 wordt de Franse onderlinge verzekeringsgroep Monceau Assurances de nieuwe partner en hoofdaandeelhouder van Aedes.

2022 - De P-home

Het succes van onze P-producten in de autosector en hun forfaitaire pakketten bracht ons ertoe een soortgelijk concept te bedenken, aangepast aan de brandverzekering.

Na veel werk aan projecten in verband met een nieuwe IT-oplossing is de P-Home geboren, die het beginpunt vormt van een nieuwe innovatiegolf.

Kracht en diversiteit! Onze aandeelhouder : Monceau Assurances

De Groep Monceau Assurances, die in 1907 in Frankrijk werd opgericht, verenigt verschillende onderlinge verzekeringsmaatschappijen die actief zijn op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen, alsmede op het gebied van algemene verzekeringen.

Voor de distributie en het beheer van haar producten kan de groep rekenen op een netwerk van 80 algemene agentschappen verspreid over heel Frankrijk en meer dan 440 interne medewerkers verdeeld over de vestigingen in Luxemburg, Parijs, Vendôme, Namen en Oudenaarde… om zo’n 300.000 klanten te bedienen.

De Groep Monceau Assurances is gebaseerd op een bestuursvorm die totaal verschilt van de “klassieke” verzekeringsmaatschappijen.

Een onderlinge verzekeringsmaatschappij is immers een verzekeraar die toebehoort aan haar leden (leden-polishouders) die ook haar klanten (polishouders) zijn. Dit maakt een langetermijnaanpak mogelijk, aangezien er geen beurskoers hoeft te worden gevolgd en geen aandeelhouder hoeft te worden beloond. Deze solidariteitsgedachte, “door onze leden, voor onze leden”, bestaat al meer dan een eeuw en is ook in de handtekening terug te vinden via de term “geassocieerde onderlinge maatschappijen“.

Elke onderlinge maatschappij van de groep heeft een eigen bestuur. De bestuurders worden gekozen door de cliënten en door hen alleen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de financiële betrekkingen tussen de verschillende leden en aan de tenuitvoerlegging van solidariteitsmechanismen tussen de leden, wat de eerste grondslag van de groep vormt.

Het tweede fundament is gebaseerd op het constante streven naar efficiëntie, waarbij de klanten de best mogelijke kwaliteit van dienstverlening wordt geboden tegen de best mogelijke kosten.

Dankzij de mutualistische structuur maakt innovatie integraal deel uit van het DNA van Monceau Assurances. De behoeften van de klanten, die deelnemen aan het leven van de mutualiteit en er gezamenlijk eigenaar van zijn, kunnen volledig vervuld worden.

Ten slotte is efficiëntie de absolute regel, ongeacht de gebruikte communicatie- en informatiekanalen.

Omdat een paar woorden beter zijn dan een lange toespraak, volgen hier enkele cijfers die de financiële kracht van onze aandeelhouder benadrukken:

  • Omzet 2021: € 1,02 miljard
  • Boekvermogen 2021: € 1,33 miljard
  • Activa onder beheer via de verschillende bedrijfsonderdelen: € 10,7 miljard
  • Netto-inkomen 2021: € 133 miljoen
  • Solvabiliteitsratio 2021: 208

In oktober 2015 zette de groep een belangrijke stap in de ontwikkeling van haar activiteiten in Frankrijk en daarbuiten met de overname van Vitis Life, een specialist in hoogwaardige levensverzekeringen en actief in Luxemburg, België, Frankrijk, Monaco en Italië.

In april 2019 breidt de groep haar activiteiten in België uit met de overname van Aedes om zich te positioneren op de markt van de schadeverzekeringen.

Door deze obsessie voor creativiteit en innovatie te delen, geeft de Groep Monceau Assurances Aedes de middelen om haar projecten op korte, middellange en lange termijn naar de top te brengen. Projecten waarvan de gemene deler onveranderd blijft : het ondersteunen van de makelaarspartners die Aedes elke dag opnieuw motiveren, inspireren en naar uitmuntendheid stuwen.

Aedes Group
Aedes NV Maatschappelijke zetel
Route des Canons, 3
5000 Namen
Uitbatings- en correspondentieadres
Hoogstraat, 36
9700 Oudenaarde
Tél : +32 55 33 92 34
Fax : +32 55 30 49 60
infovl@aedesgroup.be
Noodgevallen